Strategia marketingowa dla Stowarzyszenia Ślężanie LGD

(19/04/08)


Zarys Strategii
Strategia marketingowa dla LGD Ślężanie miała na celu stworzenie unikatowej wartości jaką ma stać się w przyszłości LGD ślężanie. Aby móc stworzyć odpowiednie strategie działania marketingowego przeprowadzono szereg analiz. Rynkowe badania ujawniły co klienci myślą o LGD, o jego produktach, czego oczekują, a także jaki jest obecnie ich profil demograficzny. Na podstawie tych danych została stworzona segmentacja rynku nastawiona na potrzeby klientów i możliwości ich zaspokojenia przez LGD Ślężanie. Ujawniło to dwa podstawowe segmenty docelowe, które jest w stanie obsłużyć LGD na chwilę obecną („Lokalni Patrioci” i osoby „Aktywne”). Natomiast przyszłe pozyskanie kolejnych grup -„Nastolatki” i „Indywidualni Obcokrajowcy”, wymaga stworzenia dla nich odpowiednich grup produktów zaspokajających oczekiwania.
Dzięki kolejnym analizom możliwe było wyłonienie czynników, które mogą wpłynąć pozytywnie na działanie LGD. Opracowane zostały strategie marketingowe wewnętrzne i zewnętrzne. Stworzono również pełną wizualizację dla Stowarzyszenia, której elementy ściśle współgrają z wyznaczoną strategią. Odpowiednie ich wykorzystanie w działalności LGD sprawi, iż zostaną osiągnięte założone cele czyli integracja wewnątrz społeczności lokalnej oraz zwiększony zostanie ruch turystyczny w regionie. Natomiast LGD Ślężanie zacznie funkcjonować jako wartość unikalna zarówno w świadomości mieszkańców, jak i turystów.

 

Pobierz pełny tekst strategii (pdf 2,24Mb) >>>

Zaproszenie na posiedzenie Rady (pdf 150Kb) >>>


^ do góry ^