Produkt lokalny


PRODUKT LOKALNY 2009 - 20010


1. Zapowiedź Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego


FESTIWAL RZEMIOSŁ RĘKODZIEŁA I PRODUKTU LOKALNEGO
SOBÓTKA, 12 – 13 GRUDNIA 2009 r.


 

Drodzy Państwo …

 

Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Sobótka oraz Starostwem Powiatu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ślężańskim Festiwalu Rzemiosł Rękodzieła i Produktu Lokalnego, który odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Sobótce w dniach 12 i 13 grudnia 2009.
Program Festiwalu;

 

 • 12 grudnia 2009 r. (sobota);
  • godz. 10.oo – Otwarcie Festiwalu
   • prezentacje wyrobów rzemieślniczych, artystycznych, rękodzieła i produktów lokalnych,  połączone z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym
   • warsztaty artystyczne
   • Konkurs na najpiękniejsze Drzewko Bożonarodzeniowe
   • Prezentacje muzyczne
  • godz.17.00 - Jasełka


 • 13 grudnia 2009 r. (niedziela);
  • godz. 10.00 - prezentacje wyrobów rzemieślniczych, artystycznych, rękodzieła i produktów lokalnych, połączone z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym - warsztaty artystyczne
  • godz. 13.00 - Rozstrzygnięcie konkursu na „Ślężański Produkt Lokalny”, wręczenie Certyfikatów
  • godz. 15.00 - Festiwal Stołów i Tradycji Wigilijnych - wspólne kolędowanie    

 

 

Do udziału w Festiwalu zapraszamy wytwórców, rękodzielników, artystów, rzemieślników, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, zespoły muzyczne, taneczne i teatralne, szkoły i wszystkich, którzy zechcą się zaprezentować bądź wziąć udział w naszych konkursach - karty zgłoszeń i regulaminy konkursów w załączeniu.

Chcielibyśmy by Festiwal stał się wprowadzeniem w atmosferę świątecznych przygotowań i świętowania zgodnie z naszymi tradycjami, bez blichtru, komercji i tandety. Przypomnijmy sobie wspólnie atmosferę, koloryt, smaki i zapachy naszych dawnych, domowych świąt Bożego Narodzenia.

Tu będziecie Państwo mieli okazję kupić ekologiczne przysmaki na świąteczne stoły, niebanalne prezenty lub nauczycie się jak je zrobić własnoręcznie.

Zgłoszenia proszę kierować na adres Biura LGD „Ślężanie” do dnia 10 grudnia 2009 r.;
Ul.Kościuszki 2/4   55-050 Sobótka, 
tel./fax  071 31 62 171 lub 071 390 38 43
e-mail; info@sleza.pl, sobotka_sleza@sobotka.pl

 2. Informacji o konkursie na Produkt Lokalny                


Regulamin konkursu na „Ślężański Produkt Lokalny”

§ 1.      Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie w terminie do 30 listopada 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”, kompletnego wniosku.  W przypadku produktów spożywczych, rzemieślniczych i publikacji należy dostarczyć również zgłaszany produkt/ wyrób, w przypadku inicjatyw, usług i atrakcji turystycznych, oferty edukacyjnej etc. dokładny opis wraz ze zdjęciami.

§ 2.      Złożone wnioski podlegają ocenie Kapituły, powołanej przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.

§ 3.      Uczestnictwo w konkursie oraz prawo posługiwania się znakiem „ślężański produkt lokalny” jest bezpłatne.

§ 4.      Produkty, wyroby, usługi i inicjatywy, które w konkursie otrzymają pozytywną opinię, będą mogły posługiwać się znakiem graficznym „produkt ślężański” przez 1 rok.

§ 5.      Prawo, zasady, obowiązki i przywileje wynikające z posługiwania się znakiem graficznym „ślężański produkt lokalny” zostaną określone w formie pisemnej, w indywidualnej umowie licencyjnej na używanie znaku, zawartej  pomiędzy licencjobiorcą, a właścicielem/ dysponentem znaku.

§ 6.      Kapituła ma prawo do cofnięcia decyzji używania znaku graficznego „ślężański produkt lokalny”, w razie:
a) stwierdzenia nie dotrzymywania przez użytkownika warunków decyzji,
b) zgłoszenia wniosku w tej sprawie przez użytkownika,
c) nie podpisania umowy licencyjnej na używanie znaku graficznego „ślężański produkt lokalny”.
Decyzja o cofnięciu używania znaku graficznego „ślężański produkt lokalny” podejmowana jest przez Kapitułę w tym samym trybie jaki obowiązuje przy przyznaniu znaku.

§ 7.      Producenci i usługodawcy wyróżnieni znakiem graficznym „ślężański produkt lokalny” otrzymują uprawnienia do:

 • korzystania ze znaku graficznego poprzez oznakowanie wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw itp., na etykietach w opisach oraz wszelkich materiałach reklamowych ze wskazaniem okresu na jaki przyznano certyfikat, informacji o wyróżnionych produktach bądź usługach w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” oraz wszelkich broszurach i katalogach reklamowych,
 • korzystania z wszelkich kampanii reklamowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” poprzez wskazanie na wyróżnione produkty, usługi itp.,
 • korzystania z wszelkich form promocji prowadzonych przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”: marketing wystawienniczy, strona internetowa itp.


Regulamin konkursu na „Ślężański Produkt Lokalny” - (.DOC )
WNIOSEK O przyznanie Marki „Ślężański Produkt Lokalny ” - (.DOC )

PRODUKT LOKALNY 2008 - 2009

Regulamin konkursu na „produkt ślężański”

§ 1
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie w terminie do 15.04.2008r. do biura LGD „Ślężanie” kompletnego wniosku wraz z podpisem. W przypadku produktów spożywczych, rzemieślniczych i publikacji należy dostarczyć również zgłaszany produkt/ wyrób, w przypadku inicjatyw, usług i atrakcji turystycznych, oferty edukacyjnej etc. dokładny opis wraz ze zdjęciami.

§ 2
Złożone wnioski podlegają ocenie Kapituły, powołanej przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”.

§ 3
Uczestnictwo w konkursie oraz prawo posługiwania się znakiem „ produkt ślężański ” jest bezpłatne.

§ 4
Produkty, wyroby, usługi i inicjatywy, które w konkursie otrzymają pozytywną opinię, będą mogły posługiwać się znakiem graficznym „produkt ślężański” przez 1 rok.

§ 5
Prawo, zasady, obowiązki i przywileje wynikające z posługiwania się znakiem graficznym „produkt ślężański” zostaną określone w formie pisemnej, w indywidualnej umowie licencyjnej na używanie znaku pomiędzy licencjobiorcą, a właścicielem/ dysponentem znaku.

§ 6
Kapituła ma prawo do cofnięcia decyzji używania znaku graficznego „produkt ślężański”, w razie:
a)      stwierdzenia nie dotrzymywania przez użytkownika warunków decyzji,
b)      zgłoszenia wniosku w tej sprawie przez użytkownika,
c)      nie podpisania umowy licencyjnej na używanie znaku graficznego „produkt ślężański”.
Decyzja o cofnięciu używania znaku graficznego „produkt ślężański” podejmowana jest przez Kapitułę w tym samym trybie jaki obowiązuje przy przyznaniu znaku.

§ 7
Producenci i usługodawcy wyróżnieni znakiem graficznym „produkt ślężański”  otrzymują uprawnienia do: 

 • korzystania ze znaku graficznego poprzez oznakowanie wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw itp.,
 •  umieszczania informacji o wyróżnionych produktach bądź usługach w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” oraz wszelkich broszurach i katalogach reklamowych,
 • korzystania z wszelkich kampanii reklamowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” poprzez wskazanie na wyróżnione produkty, usługi itp.,
 • korzystania z wszelkich form promocji prowadzonych przez Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania”: marketing wystawienniczy, strona internetowa itp.


Produkty lokalne:

Produkty Spożywcze i Gastronomia

1. Pieczywo (chleb rogowski, chleb chłopski), wypieki cukiernicze
Piekarnia Cukiernia Marian Bąkowski, Wrocławska 55, Rogów Sobócki, Sobótka, 071/ 316 26 38

2. Ogórki ślężańskie kwaszone
Gospodarstwo rolne "Gór-Pak" Magdalena i Radosław Góreccy, Maniów Wielki, Sobócka 5, 55-081 Mietków , 071/ 390 77 21

3. Kapusta ślężańska kwaszona
Gospodarstwo rolne "Gór-Pak" Magdalena i Radosław Góreccy Maniów Wielki, Sobócka 5, 55-081 Mietków ,071/ 390 77 21

4. Kociołek ślężański
Karczma Tawerna "Ślężański Pstrąg”, ul. Browarniana 5, Sobótka Górka , 607/ 071 760

5. Karp i pstrąg wędzony tradycyjnie
Karczma Tawerna "Ślężański Pstrąg",ul. Browarniana 5, Sobótka Górka , 607/ 071 760

6. Pstrąg pieczony w cieście piwnym
Karczma Tawerna "Ślężański Pstrąg", ul. Browarniana 5, Sobótka Górka , 607/ 071 760

7. Wędzonki kanoników
Karczma Tawerna "Ślężański Pstrąg", ul. Browarniana 5, Sobótka Górka , 607/ 071 760

8. Smalczyk czarownic ślężańskich
Elżbieta Pasławska, Sobótka, 606 30 12 91

9. Zimowa Naleweczka
Grażyna Pięt, Włoki 57, Dzierżoniów , 074 830 27 95

10. Restauracja z ogrodem"Szczere Pole"
Restauracja "Szczere Pole",Armii Krajowej 6, Sobótka, 071/ 390 47 04, klubinska@wp.pl

11. Wina i nalewki
Józef Ratusznik, ul. Modrzewiowa Sobótka, 71 316 22 81

12. Bar Myśliwski
Beata Gałka, 55-081 Mietków , 713 168 368

13. Karp Smażony
Koło gospodyń wiejskich z Owieska, Owiesno 58-262 Ostroszowice, Dzierżoniów , 748 375 846

14. Cafe Bar Epoka
Małgorzata Kipor, ul. Bielawska53 58-262 Ostroszowice, Dzierżoniów, 501 368 704

15. Chleb Spod Czeszki
Bogumiła Kubera, ul Bielawska10 58 262 Ostroszowice, Dzierżoniów, 074 833 03 03

16. Wędzonki na ciepło
Jan Kowalczyk, ul.Zmorskiego6/2, 55-050 Sobótka, 697 07 17 60

17. Wędzonki na zimno
Jan Kowalczyk, ul.Zmorskiego6/2, 55-050 Sobótka, 697 07 17 60

18. Smarowidło Pogańskie
Jan Kowalczyk, ul.Zmorskiego6/2, 55-050 Sobótka, 697 07 17 60

19. Smalec Świętojański
Jan Kowalczyk, ul.Zmorskiego6/2, 55-050 Sobótka, 697 07 17 60

20. Grzybki w zalewie miodowej
Jan Kowalczyk, ul.Zmorskiego6/2, 55-050 Sobótka, 697 07 17 60

21. Winorośl
Maria i Kazimierz Chudek, Główna 52, 58-241 Piława Dolna, Dzierżoniów, 074/ 831 38 00, 600 254 817, 600 880 852

Rękodzieło

1. Haft krzyżykowy, serwety
Maria Wiśniewska, Mysłaków 60, 58-124 Marcinowice ,074/ 850 57 36

2. Akupiktura
Dorota Chmielewska, Spacerowa 22 A, Piława Dolna, dorotach@galma.pl, Dzierżoniów

3.Pracownia tkaniny artystycznej
Anna Domańska, Chopina, Sobótka, 697/ 020 707

4.Figurki szydełkowe, serwety, koronki szydełkowe, robótki na drutach
Antonina Maciążek, ul. Spacerowa 22, Piława Dolna, Dzierżoniów

5.Malarstwo
Władysław Dzielnicki, Chopina 29, 55-050 Sobótka, 071/ 390 33 28

6.Malarstwo
Ryszard Wojnarski, Ostroszowice, Dzierżoniów, 074/ 833 03 84

7.Witraże
Danuta Wierzbicka - Bara, Chopina 27/9, 55-050 Sobótka, 500/ 258 174, danutartwitraz@o2.pl

8.Wieńce dożynkowe, obrazy, ozdoby kwiatowe
Monika Duda, Mysłaków 91, 58-124 Marcinowice, 074/ 850 58 45

9. UNICAT Ceramika ozdobna i użytkowa
Anita Szpych, Michał Chabielski, ul. Łysej Góry, Świątniki, Sobótka, 607/ 613 565

10. Hafty Richelieu
Helena Czerwonka, Książnica 58a, 58-203 Dzierżoniów

11. Rzeźby, płaskorzeźby
Tadeusz Kościelny, Mościsko, Polna 24, 58-203 Dzierżoniów, 74/ 832 90 47, tadeuszk57@o2.pl

12.Pamiątki regionalne
Tomasz, Piotr Bohdanowicz, 58-260 Bielawa, ul. Kościuszki24, Dzierżoniów, 748 337 553

13. Zabytkowe pojazdy konne
Stefan Szymański, Wrocławska 72, Rogów Sobócki, Sobótka, 071/ 316 26 66

Agroturystyka i Noclegi

1. Gospodarstwo Agroturystyczne "pod Czeszką", Bogumiła i Andrzej Kubera
Bielawska 10, 58-262 Ostroszowice, 074/ 833 03 03 , kubera@kompland.pl

2.Gospodarstwo Agroturystyczne pod lasem
Mirosława Kożuch, Kołaczów 4a, 58-203 Dzierżoniów, 074 18 30 10 09

3. Agroturystyka
Michał Hoha, Jędrzejowice 7, 58-203 Dzierżoniów, 748 505 981

4. Gospodarstwo Agroturystyczne Zagroda
Jolanta Garnys, Nowizna, ul. Wąska 2, 074832 99 77, zagroda@poczta.onet.pl

5. Ślężański Młyn"
Szczepanów 30, 58-123 Strzelce, 074/ 850 77 09 kontakt@slezanskimlyn.wroc.pl

6. Pension Ślęża
Św. Jakuba 4, 55-050 Sobótka, 071/ 390 31 67, recepcja@pensionatsleza.pl

Tradycja i Kultura

1. Zespół Górali Czadeckich "Poiana",
Maksymilian Juraszek, Piława Dolna, Dzierżoniów, 074/ 831 36 18

2. Męski Zespół Śpiewaczy "Cord" z Piławy Dolnej,
Józef Flis, Główna 65, 58-203 Piława Dolna, Dzierżoniów, 074/ 832 50 14

3. Zespół Folklorystyczny Ujowianki
Mirosław Stawski, ul. Spółdzielcza1, 55-081 Mietków 713 168 254

4. Zespół Folklorystyczny Koniczynki
Mirosław Stawski, ul. Spółdzielcza1, 55-081 Mietków, 713 168 254

5. Chór Kameralny "Con mato" z Piławy Dolnej
Os. Różane 50C/ 5, 58-200 Dzierżoniów, Dzierżoniów

6. Zespół folklorystyczny Górali Czadeckich STRZEGOMIANKI
Jadwiga Krop Strzegomiany ul.Wrocławska 11 55-050 Sobóka, 713903606

7. Zespół Taneczny MALWA
Władysław Gołębiowski, ul.Tuwima 2, Marcinowice, 748 585 231

8. Zespół "Akacjowe Śpiewule"
Jolanta Spyrka, Kątki, Marcinowice

9. "Tradycje Stołu Wielkanocnego"
Marcinowice, GOK Marcinowice, 074 8585226

10. Ostroszowicki Piknik Muzyczny
Ostroszowice, Dzierżoniów, Rada Sołecka Z Ostroszowic

11. Festiwal Wigilijny
GOK Mietków, Mietków

12. Nad Wodą Śpiewanie
GOK Mietków, Mietków

13. Targi Sobótkowe
Rynek/ Sobótka, Gmina Sobótka

14. Przystanek Pyrlandia, Święto Pieczonego Ziemniaka
Gmina Dzierżoniów

15. Spotkania z historią i kulturą na Zamku w Owieśnie
Zamek w Owieśnie, Dzierżoniów, Rada Sołecka wsi Owiesno

16. Piknik Rodzinny we Włókach
Włóki, Dzierżoniów

17. Latawcowa Sowiostrada
Jodłownik, Dzierżoniów, Rada Sołecka Wsi Jodłownik