Posiedzenie Rady

25.10.2010 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej  Zagrody Turystycznej "Młyn Ślężański" w Szczepanowie 30, 58-124 Marcinowice, odbędzie się  posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Ślężanie". Podczas posiedzenia, Rada Stowarzyszenia dokona wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, złożonych podczas II naboru, który trwał od 15.09.2010 r. do 14.10.2010 r. Wnioski ocenione zostaną pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

Porządek posiedzenia Rady:

 1. Otwarcie posiedzenia  przez Przewodniczącego.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów
  a) podjęcie uchwały o zgodności lub niezgodności operacji z LSR
  b) podjęcie uchwały dotyczącej spełnienia lokalnych kryteriów wyboru
  c) podjęcie uchwały o wybraniu lub nie wybraniu operacji do dofinansowania
  d)  podjęcie uchwały o przyjęciu listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz wybranych i niewybranych do dofinansowania.
 5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
  a) podjęcie uchwały o zgodności lub niezgodności operacji z LSR
  b) podjęcie uchwały dotyczącej spełnienia lokalnych kryteriów wyboru
  c) podjęcie uchwały o wybraniu lub nie wybraniu operacji do dofinansowania
  d) podjęcie uchwały o przyjęciu listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz wybranych i niewybranych do dofinansowania.
 6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
  w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  a) podjęcie uchwały o zgodności lub niezgodności operacji z LSR
  b) podjęcie uchwały dotyczącej spełnienia lokalnych kryteriów wyboru
  c) podjęcie uchwały o wybraniu lub nie wybraniu operacji do dofinansowania
  d) podjęcie uchwały o przyjęciu listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz wybranych i niewybranych do dofinansowania.
 7. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
  w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  a) podjęcie uchwały o zgodności lub niezgodności operacji z LSR
  b) podjęcie uchwały dotyczącej spełnienia lokalnych kryteriów wyboru
  c) podjęcie uchwały o wybraniu lub nie wybraniu operacji do dofinansowania
  d) podjęcie uchwały o przyjęciu listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz wybranych i niewybranych do dofinansowania.
 8. Informacja Zarządu stowarzyszenia o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 9. Wolne głosy, wnioski, zapytania i dyskusja.LGD "Ślężanie"
Leader 07-13 Polski Leader prow 2007_2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
                           

Konkurs nr II/2010


Stowarzyszanie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” - informuje o możliwości składania za pośrednictwem
  LGD – ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na  operacje:

 1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
  Termin składania wniosków : od 15 września do 14  października 2010r. do godziny 15.00.
  Limit dostępnych środków – 700 000zł
 2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. ”Małych projektów”
  Termin składania wniosków : od 15 września do 14  października 2010r. do godziny 15.00.
  Limit dostępnych środków – 168 000zł
 3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  Termin składania wniosków: od 15 września do 14  października 2010r. do godziny 15.00.
  Limit dostępnych środków – 90 000zł

 4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
  Termin składania wniosków: od 15 września do 14  października 2010r. do godziny 15.00.
  Limit dostępnych środków – 200 000zł  Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia  „Ślężanie –Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.sleza.pl- Stowarzyszenie  „Ślężanie –Lokalna Grupa Działania” – Leader, oraz w biurze LGD,  a także na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl. oraz w zakresie zadań wymienionych w punktach 3 i 4 na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
Odnowa i rozwój wsi:

 

Małe projekty:


 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ślężanie 
( 55-050 Sobótka, ul. Kościuszki 2/4)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel. (071) 3162 171,
email: info@sleza.pl.
LGD Ślężanie udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada WNIOSKODAWCA.

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka
tel. 071 31 62 171
e-mail info@sleza.pl
www.sleza.plPosiedzenie Rady

10.05.2010 roku o godz. 9.00 w sali Konferencyjnej  Zagrody Turystycznej "Młyn Ślężański" w Szczepanowie 30, 58-124 Marcinowice, odbędzie się  posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Ślężanie". Podczas posiedzenia, Rada Stowarzyszenia dokona wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, złożonych podczas naboru, który trwał od 31.03.2010 r. do 29.04.2010 r. Wnioski ocenione zostaną pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

Porządek posiedzenia Rady:

   
 1. Otwarcie posiedzenia  przez Przewodniczącego.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów (14 wniosków)

  a) podjęcie uchwały o zgodności lub niezgodności operacji z LSR

  b) podjęcie uchwały dotyczącej spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

  c) podjęcie uchwały o wybraniu lub nie wybraniu operacji do dofinansowania

  d) podjęcie uchwały o przyjęciu listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz wybranych i niewybranych do dofinansowania.

 5. Ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
  (1 wniosek).

  a) podjęcie uchwały o zgodności lub niezgodności operacji z LSR

  b) podjęcie uchwały dotyczącej spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

  c) podjęcie uchwały o wybraniu lub nie wybraniu operacji do dofinansowania

  d) podjęcie uchwały o przyjęciu listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR oraz wybranych i niewybranych do dofinansowania.

 6. Sprawy organizacyjneLGD "Ślężanie"


Leader 07-13 Polski Leader prow 2007_2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
                           
Stowarzyszanie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” - informuje o możliwości składania za pośrednictwem  LGD – ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na  operacje:

 1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. ”Małych projektów”
  Termin składania wniosków : od 31 marca do 29  kwietnia 2010r. do godziny 15.00.

  Limit dostępnych środków – 168 000zł
 2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
  Termin składania wniosków: od 31 marca do 29 kwietnia 2010r. do godziny 15.00.
  Limit dostępnych środków – 90 000zł
 3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
  Termin składania wniosków: od 31 marca do 29 kwietnia 2010r. do godziny 15.00.
  Limit dostępnych środków – 200 000zł

 4. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia  „Ślężanie –Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
  Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.sleza.pl- Stowarzyszenie  „Ślężanie –Lokalna Grupa Działania” – Leader, oraz w biurze LGD, a także na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl. oraz w zakresie zadań wymienionych w punktach 2 i 3 na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.


Ogłoszenie Ślężanie:

 

Małe projekty:


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ślężanie 
( 55-050 Sobótka, ul. Kościuszki 2/4)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel. (071) 3162 171,
email: info@sleza.pl.
LGD Ślężanie udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada WNIOSKODAWCA.

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka
tel. 071 31 62 171
e-mail info@sleza.pl
www.sleza.pl

Leader 07-13 Polski Leader prow 2007_2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
                           
Stowarzyszanie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” - informuje o możliwości składania za pośrednictwem  LGD – ŚLĘŻANIE wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, na  operacje:

 1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".Termin składania wniosków : od 08 do 22 grudnia 2009r.
  Limit dostępnych środków – 700 000zł
 2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. ”Małych projektów”
  Termin składania wniosków : od 08 do 22 grudnia 2009r.
  Limit dostępnych środków – 96 000zł

Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia  „Ślężanie –Lokalna Grupa Działania”, ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD – www.sleza.pl - Stowarzyszenie  „Ślężanie –Lokalna Grupa Działania” – Leader, oraz w biurze LGD, a także na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl.


Lista dokumentów do pobrania:Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ślężanie 
( 55-050 Sobótka, ul. Kościuszki 2/4)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00, tel. (071) 3162 171,
email: info@sleza.pl.
LGD Ślężanie udziela bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada WNIOSKODAWCA..

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
ul. Kościuszki 2/4, 55-050 Sobótka
tel. 071 31 62 171
e-mail info@sleza.pl
www.sleza.pl
LEADER+ Schemat II

Co to jest Leader?
Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską.
Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym.
W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym. W Polsce działa około 200 grup. Przez swoje działania i inicjatywy dają pole do aktywności mieszkańcom wsi, wykorzystując w sposób innowacyjny lokalne zasoby przyrodniczo- kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji obszarów wiejskich.
LEADER kładzie silny nacisk na partnerstwo pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i ekonomicznym oraz na tworzenie pomiędzy nimi sieci powiązań celem wymiany doświadczeń,  wzajemnej współpracy i realizacji wspólnych projektów.
W latach 2009- 2015 Leader będzie realizowany w Polsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Osi 3 i 4.

Warunki udziału w działaniach  Leader
Leader skierowany jest do obszarów wiejskich spójnych terytorialnie zamieszkałych przez 10-150 tyś mieszkańców. W celu jego realizacji powinna powstać Lokalna Grupa Działania /LGD/ (zarejestrowana jako stowarzyszenie)  w skład, której wejdą przedstawiciele sektora publicznego (samorządy) społecznego (organizacje) ekonomicznego (przedsiębiorcy). Grupa ta  powinna opracować program wspólnych działań w formie dokumentu- Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), powinien on opisywać takie obszary  tematyczne jak : poprawa jakości życia na wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkańców i budowanie kapitału społecznego, wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych w rozwoju lokalnym. Wdrożeniu LSR będą służyły środki Unii Europejskiej kierowane w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów  zaangażowanych w LGD.

Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami):

  • różnicowanie kierunku działalności nierolniczej
  • odnowa i rozwój wsi
  • rozwój mikroprzedsiębiorstw
  • małe projekty


Zakres operacji Działań Leader

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 •  Beneficjenci: działalność nierolnicza lub związana z rolnictwem, podejmowaną poprzez rolników, domowników, małżonków rolników. Osoba fizyczna występująca z wnioskiem powinna być objęta ubezpieczeniem społecznym rolników. Gospodarstwo Rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte w roku poprzedzającym złożenie wniosku płatnościami bezpośrednimi.
 •  Zakres pomocy: pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
 •  Wysokość pomocy:
   • Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji;
   • Maksymalna wysokość udzielonej pomocy jednemu beneficjentowi w
    gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji programu, (2009- 2015) nie może przekroczyć 100 000 zł.
   • Płatności- refundacja poniesionych kosztów etapowo lub za cały projekt.
 • Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw
 •  Beneficjenci: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające do 10 osób o obrocie netto do 2 mln euro na obszarze LGD.
 • Zakres pomocy: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej lub detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;  magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
 • Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
   • 100 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy,
   • 200 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie od 3 do 4 miejsc pracy,
   • 300 000 zł - jeśli biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy
   • Pomoc ma formę zwrotu max. 50% kosztów kwalifikowanych operacji,
   • Płatność- refundacja poniesionych kosztów etapowo za cały projekt.

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu (w latach 2009- 2015), nie może przekroczyć 300 000 zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji programu, wynosi 100 000 zł.

 • Odnowa i rozwój wsi
 • Zakres pomocy:

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 

 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych;
 • remontu, przebudowy i wyposażenia obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury; kształtowania przestrzeni publicznej;
 • budowy   lub   remontu,   przebudowy   publicznej   infrastruktury   związanej rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych;
 • zakupu obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptację na cele publiczne;
 • odnawiania,   eksponowania   lub   konserwacji   lokalnych   pomników   historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.
 • Ogólne zasady finansowania:
   • refundacji podlegają koszty kwalifikowane poniesione przez beneficjenta, w wysokości nie przekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500 000 zł w okresie realizacji programu,
   • wysokość pomocy nie może być wyższa niż 500 000 zł, także w przypadku operacji realizowanej w więcej niż jednej miejscowości, z tym że kwotę tę dzieli się proporcjonalnie do kosztów realizacji w każdej z tych miejscowości,
   • wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być niższa niż 25 000 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.
 • Beneficjent:
 • gmina,
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • kościół lub związek wyznaniowy,
 • organizacja pozarządowa pożytku publicznego,

 

 • Małe projekty                                                                                                         
 •  Beneficjentami „małych projektów” mogą być:
  • osoby fizyczne: pełnoletnie, zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze LGD
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacja albo stowarzyszenie z siedzibą na obszarze LSR
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne o charakterze kościelnym lub związków wyznaniowych,
 •  Zakres pomocy:
   • podnoszenie świadomości mieszkańców wsi, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;
   • podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD, w tym poprzez:
   • udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
   • organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
   • rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez:
   • promocję lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
   • kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
   • kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

 

   • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym poprzez:
   • utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju;
   • budowę/odbudowę małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych, ścieżek spacerowych, dydaktycznych;
   • zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;

 

   • zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez:
   • prowadzenie badań, gromadzenie danych, odbudowa lub renowacja, zabezpieczenie, uporządkowanie i oznakowanie niewielkich obiektów kulturowych i historycznych ważnych lub charakterystycznych dla danej miejscowości;
   • odnawianie, uporządkowanie i oznakowanie prywatnych  budynków i obiektów charakterystycznych dla budownictwa  i krajobrazu danego regionu;
   • remont świetlic wiejskich i zakup ich wyposażenia
   • rozwój lokalnej aktywności gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach lub produktach rolnych i leśnych, oraz tradycyjnych sektorach gospodarki.

 

 • Wysokość pomocy: na operacje z zakresu „małych projektów” wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł w okresie realizacji programu (2009-2015)


Zasady składania wniosków do LGD

Wnioski powinny być zgodne z Lokalna Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała społeczna Rada LGD.
Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD:

 • Nabywanie umiejętności i aktywizacja

Pomoc przyznawana dla LGD w ramach działania może w szczególności dotyczyć:

 • badań nad obszarem objętym LSR;
 •  informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
 • szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
 • wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD;
 • szkolenia lokalnych liderów
 • animowania społeczności lokalnych;
 • kosztów bieżących LGD,
 • Wdrożenie projektów współpracy
 • Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD

 

Więcej informacji www.minrol.gov.pll

Opracowanie materiału:
Irena Krukowska-Szopa, Krzysztof Szustka
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica
Tel. 076 86 294 30, www.zielonaakcja.pl